Správa registratúry

Spoločnosť REISSWOLF archivuje vaše spisy a dokumenty podľa normy DIN EN ISO 9001:2000 a šetrí vám tak personálne a skladovacie náklady ako aj spotrebu priestoru. To platí aj pre dodržiavanie lehôt, likvidáciu v stanovenom termíne, časovo nákladnú údržbu vášho archívu alebo spravovanie - lebo celú údržbu vášho archívu preberá spoločnosť REISSWOLF Archivovací servis s.r.o. Samozrejme, že za pomoci najmodernejších bezpečnostných zariadení a zákonne zaviazaných zamestnancov. Takto sú vaše spisy ochránené nielen pred nepovolaným prístupom, každý postup je zaprotokolovaný. Každý vyžiadaný spis je vďaka našej expresnej odvoznej a donáškovej službe doručený v priebehu pár hodín.