Zvyšné odstránenie

Popri likvidácii citlivých údajov preberá na seba spoločnosť REISSWOLF aj likvidáciu všetkých odpadov vašej prevádzky: od elektronického šrotu, kartonáží a penového polystyrénu až po nábytok, zberový papier alebo žiarivky. Odbornú likvidáciu si takisto vyžadujú pirátske produkty ako napr. nelicencovaný značkový tovar, uniformy, odznaky hodnosti a vyznamenania až po zabavený colný tovar.

Skartovanie spisov a údajov

Spoločnosť REISSWOLF prijala zodpovednosť, ktorú si vyžaduje zaobchádzanie s citlivými údajmi. Pretože po použití musia byť osobné údaje vymazané. To neupravujú iba samotné národné a medzinárodné zákony - predovšetkým to vyžaduje serióznosť podniku. Pre zaručenie tejto požiadavky pracujeme podľa najvyšších medzinárodných štandardov. Či už sa jedná o spisy, diskety, magnetové pásky, videá alebo mikrofilmy, pre všetky médiá sme vyvinuli uzavreté zabezpečovacie systémy rôznych veľkostí.

Správa registratúry

Spoločnosť REISSWOLF archivuje vaše spisy a dokumenty podľa normy DIN EN ISO 9001:2000 a šetrí vám tak personálne a skladovacie náklady ako aj spotrebu priestoru. To platí aj pre dodržiavanie lehôt, likvidáciu v stanovenom termíne, časovo nákladnú údržbu vášho archívu alebo spravovanie - lebo celú údržbu vášho archívu preberá spoločnosť REISSWOLF Archivovací servis s.r.o. Samozrejme, že za pomoci najmodernejších bezpečnostných zariadení a zákonne zaviazaných zamestnancov. Takto sú vaše spisy ochránené nielen pred nepovolaným prístupom, každý postup je zaprotokolovaný. Každý vyžiadaný spis je vďaka našej expresnej odvoznej a donáškovej službe doručený v priebehu pár hodín.

Zásobníky a bezpečnostné kontajnery

Pre našich klientov ponúkame hliníkove bezpečnostné kontajnery, ktoré sú vybavené zámkom a kazdý kontejner má svoje výrobné číslo, kde po naplnení vymieňame kus za kus.