Skartovanie spisov a údajov

Spoločnosť REISSWOLF prijala zodpovednosť, ktorú si vyžaduje zaobchádzanie s citlivými údajmi. Pretože po použití musia byť osobné údaje vymazané. To neupravujú iba samotné národné a medzinárodné zákony - predovšetkým to vyžaduje serióznosť podniku. Pre zaručenie tejto požiadavky pracujeme podľa najvyšších medzinárodných štandardov. Či už sa jedná o spisy, diskety, magnetové pásky, videá alebo mikrofilmy, pre všetky médiá sme vyvinuli uzavreté zabezpečovacie systémy rôznych veľkostí.