Spoločnosť REISSWOLF ponúka svojím klientom individuálne riešenie pre skartovanie dát a dokumentov. Pričom kladie dôraz na dodržiavanie bezpečnostných procesov a využíva k tomu prispôsobené skartovacie zariadenia. Skartácia dát a dokumentov je nevyhnutný proces, pokiaľ chceme ochrániť osobné alebo inak citlivé údaje pred zneužitím tretích osôb. Firma REISSWOLF ponúka nielen skartáciu dokumentov, ale taktiež aj likvidáciu dát uložených na elektronických nosičoch. Faktom je, že aj údaje, ktoré boli zmazané z disku, zostávajú fyzicky na nosiči a preto najbezpečnejším spôsobom ako zamedziť zneužitiu týchto dát je likvidácia nosičov.

Skartovacie služby, ktoré Vám naša firma REISSWOLF ponúka je komplexný proces, pri ktorom neustále dbáme na bezpečnosť a kontrolovateľnosť.

Celý proces skartovania Vám znázorňuje naša infografika a v prípade otázok sme Vám k dispozícii.

BEZPEČNOSTNÉ NÁDOBY

Zbierajte Vaše dokumenty a dáta jednoducho a bezpečne

Každý deň sa Vám dostanú do rúk nové dokumenty a zložky s citlivým obsahom, ktoré je potrebné bezpečne uskladniť, pred tým ako budú zlikvidované.

REISSWOLF Vám ponúka bezpečnostné nádoby rôznych objemov, presne podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Každá naša bezpečnostná nádoba je vyrobená z hliníka a identifikovateľná podľa jedinečného sériového čísla. Samozrejmosťou je bezpečnostný zámok, ktorý zaručuje, že dáta sa nedostanú do nesprávnych rúk.
Do našich bezpečnostných kontajnerov môžete ukladať tieto dátové nosiče:

  • Papiere, dokumenty, zakladače
  • Diskety
  • CD, DVD
  • Kazety
  • Mikrofilmy
  • CD- ROM

Pre každú Vašu potrebu nájdeme vhodnú veľkosť.

RW 70 – Kompaktný pomocník

Rozmery: 44 x 41 x 62 cm

Zmestí sa do každého kúta kancelárie alebo pod písací stôl. Kontajner RW 70 je možné naplniť 10 kancelárskymi zakladačmi, čo predstavuje 70 litrov alebo približne 40 kilogramov. Je ľahko manipulovateľný a plní sa cez drážku na vrchnáku.

Test
Test

RW 240 – Štandardný zásobník

Rozmery: 69 x 58 x 100 cm

Univerzálny talent pre kopírovacie miestnosti, pivnice, výpočtové strediská, atď. Kontajner RW 240 je možné naplniť 30 kancelárskymi zakladačmi, čo predstavuje 240 litrov a približne 100 kilogramov. Kontajner RW 240 je ľahko ovládateľný pomocou dvoch kolies a je prenosný vo všetkých bežných výťahoch, plnenie cez drážku na vrchnáku.

RW 240-S – Bezpečnostný uzáver

Rozmery: 69 x 58 x 120 cm

Model RW 240 S je vybavený bezpečnostným plniacim uzáverom proti prístupu napr. pre radič spisov, ideálny pre miestnosti s verejnosťou a zákazníkmi.

Test
Test

RW 350 – Archívny zásobník

Rozmery: 88 x 69 x 90 cm

Priestorový zázrak pre zaistené miestnosti, ktoré sa plní cez veko. Aj pri maximálnom naplnení je ľahko manipulovateľný vo výťahoch. Kontajner RW 350 je možné naplniť 50 kancelárskymi zakladačmi, čo predstavuje 350 litrov a približne 150 kilogramov.

RW 500 – Košový zásobník na papierové odpadky

Rozmery: 118 x 69 x 100 cm

Veľkorysý medzisklad pre pokrčené objemné obsahy papierových košov. Plnenie cez veko.
Kontajner RW 500 je možné naplniť 70 kancelárskymi zakladačmi, čo predstavuje 500 litrov a približne 220 kilogramov.

Test