Na Slovensku zahájila spoločnosť REISSWOLF svoju činnosť v roku 2005. Od tejto doby prešla spoločnosť viacerými zmenami tak, aby dosahovala štandardy svojej materskej spoločnosti REISSWOLF International. Najväčším medzníkom je vybudovanie vlastných priestorov v roku 2018 v obci Veľký Lég, ktorá je vzdialená len 30 km od hlavného mesta.

REISSWOLF Vám ponúka:

  • Dlhoročné skúsenosti v oblasti archivácie a likvidácie dát a dokumentov
  • Systém organizácie prebratej od materskej spoločnosti, ktorá je vedúcou spoločnosťou na trhu 
  • Kompletné poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa skartácie a archivácie dát v rámci malých a stredných podnikov, ako aj medzinárodných spoločností so zreteľom na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov

Aby sme našim zákazníkom mohli poskytnúť najlepší možný secret service, disponuje spoločnosť REISSWOLF najlepším softvérom a hardvérom. K softvéru patrí naše odborné poradenstvo, pravidelné neustále vzdelávanie, dodržiavanie ochrany údajov a zákonné bezpečnostné predpisy ako aj dodržiavanie nášho dokonalého reťazca od poradenstva až po likvidáciu. Hardvér tvoria naše zásobníky, kontajneri, špeciálne vozidlá a zariadenie na likvidáciu dokumentov, ktoré sú všetky technicky na vysokej úrovni.

Dodatočne vám ponúkame úplne ekologické riešenia – spracovanie pomocou recyklácie a ekologické procesy sú u nás štandardom.
Vysoká úroveň našej práce je citeľná u každého jedného zamestnanca. Naši dlhoroční zákazníci po celej Európe vedia, o čom hovoríme:
secret service.