REISSWOLF Group

REISSWOLF Group
Všetko v bezpečných rukách.

REISSWOLF Group bola prvou európskou organizáciou zameranou na služby v oblasti údajovej bezpečnosti. Dnes je spoločnosť REISSWOLF lídrom trhu v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Luxembursku a Švédsku a člení sa na nasledovné podnikové oblasti: REISSWOLF Nemecko s.r.o. a na REISSWOLF International a.s.

REISSWOLF Nemecko s.r.o. je zodpovednou spoločnosťou pre koordináciu prác všetkých partnerov v Nemecku. Založením spoločnosti REISSWOLF International a.s. v roku 1996 sa rozhodlo pre vybudovanie systému franšizérov, v ktorom všetci partneri prislúchajúci k REISSWOLF Group, pracujú podľa identických premís a kvalitatívnych znakov. Cieľom koncernu je ponúkať medzinárodne absolútne bezpečné služby orientované na servis, ktoré ponúkajú vrámci svojho segmentu nové impulzy a celosvetovo určujú nové merítka čo sa týka bezpečnosti údajov.

REISSWOLF Group v roku 2004 zahŕňala:

  • 41 partnerských podnikov
  • v 13 európskych krajinách
  • s 830 zamestnancami
  • ktorý pre 52.000 zákazníkov
  • pri celkovom obrate vo výške 46.000.000 €
  • " zlikvidovali okolo 158.000 ton údajov

Trend je stúpajúci.

Spoločnosť REISSWOLF v detailoch:

1985  Volker Henning zakladá firmu REISSWOLF.
1986  začína fungovať REISSWOLF Hamburg vďaka Janovi Möllerovi a na prvý krát dosahuje obrat 46.000 € . V tom istom roku začínajú v Nemecku fungovať 4 partneri pod menom REISSWOLF.
1987  v tomto roku sú to už ôsmi partneri.
1988  nasleduje založenie REISSWOLF Nemecko s.r.o.
1991  otvorením prvého podniku REISSWOLF v Luxembursku je položený základný kameň pre úspech v celej Európe.
1992  17 partnerov REISSWOLF pokrýva Nemecko celoplošne.
1994  Spoločnosť REISSWOLF je lídrom trhu v Nemecku.
1997  založenie REISSWOLF International s.r.o. Janom Möllerom.
1999  REISSWOLF má 37 partnerov po celej Európe.
2000  premena REISSWOLF International na akciovú spoločnosť. Predstavenstvom je Jan Möller.
2002  zakladateľ firmy REISSWOLF Volker Henning je za systém REISSWOLF vyznamenaný ako "Businessman of the year" (obchodník roka).
2004  REISSWOLF Group je zastúpená v 13 krajinách spolu so 41 partnermi.