REISSWOLF Slovakia

Na Slovensku zahájila spoločnosť REISSWOLF svoju činnosť v roku 2005. Od tejto doby prešla spoločnosť viacerými zmenami tak, aby dosahovala štandardy svojej materskej spoločnosti REISSWOLF International. Najväčším medzníkom je vybudovanie vlastných priestorov v roku 2018 v obci Veľký Lég, ktorá je vzdialená len 30 km od hlavného mesta.