Kvalita. Transparetnosť. Kontrola.

Naším poslaním je poskytovať svojím zákazníkom kompletný servis v oblasti skartácie a archivácie dokumentov a dát na najvyššej úrovni. Základným pilierom našej firmy je dôvera, ktorú vkladá zákazník do našich rúk spolu s citlivými údajmi a my sa staráme o to, aby sme svoju prácu robili zodpovedne.

Preto je pre nás dôležité, aby sme spĺňali prísne kritériá, ktoré sú spojené s našou činnosťou a pravidelná certifikácia je samozrejmosťou.

 STN OHSAS 18001: 2009

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zobraziť

STN EN ISO 14001: 2016/EN ISO 14001: 2015

Environmentálny manažment

Zobraziť

STN EN ISO 9001: 2016/EN ISO 9001: 2015

Manažment kvality

Zobraziť

Osobné údaje

Vyhlásenie o zhode v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

Zobraziť