Potreba archivácie dokumentov sa týka všetkých podnikateľských subjektov a nároky vyplývajúce zo zákona o archivácii majú neustále zvyšujúcu tendenciu. Spoločnosť REISSWOLF archivuje vaše spisy a dokumenty podľa normy DIN EN ISO 9001:2000 a šetrí vám tak personálne a skladovacie náklady ako aj spotrebu priestoru. To platí aj pre dodržiavanie lehôt, likvidáciu v stanovenom termíne, časovo nákladnú údržbu vášho archívu alebo spravovanie – lebo celú údržbu vášho archívu preberá spoločnosť REISSWOLF Archivovací servis s.r.o. Samozrejme, že za pomoci najmodernejších bezpečnostných zariadení a zákonne zaviazaných zamestnancov. Takto sú vaše spisy ochránené nielen pred nepovolaným prístupom, každý postup je zaprotokolovaný. Každý vyžiadaný spis je vďaka našej expresnej odvoznej a donáškovej službe doručený v priebehu pár hodín.

Firma Reisswolf Vám ponúka kompletné služby v oblasti archivácie:

  • Preprava dokumentov na archiváciu
  • Roztriedenie dokumentov
  • Sledovanie zákonných skartačných lehôt písomností
  • Dlhodobá archivácia dokumentov

Celý proces archivácie Vám znázorňuje naša infografika a v prípade otázok sme Vám k dispozícii.